در اینجا شما با دروسی که باید در دوره کاردانی پیوسته رشته صنایع شیمیایی بگذرانید آشنا می شوید .

عنوان دروس و سر فصل آنها و تعداد واحدهای آنها در کل آموزشکده های سطح کشور یکسان است . اما بعضی از آموزشکده ها دوره کاردانی را در چهار ترم برگزار می کنند و بعضی دیگر از آموزشکده ها در پنج ترم . که معمولا اکثرا برنامه پنج ترمه را اجرا می کنند .

برنامه ارائه دروس دوره کاردانی پیوسته رشته صنایع شیمیایی ( برنامه پنج ترمی ) :

ترم اول :                                          

ردیف

نوع درس

عنوان درس

نظری

عملی

هم نیاز

1

پایه

شیمی عمومی

3

   

2

پایه

آزمایشگاه شیمی عمومی 2

 

2

شیمی عمومی


3

پیش

ریاضی پیش دانشگاهی

2

   


4

پیش

فیزیک پیش دانشگاهی

2

   


5

پیش

زبان پیش دانشگاهی

2

   


6

عمومی

فارسی عمومی

3

   


7

پایه

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

2

   

8

عمومی

معارف اسلامی

2

   

9

عمومی

بهداشت و تنظیم خانواده

1

   
   

جمع

     

ترم دوم :

ردیف

نوع درس

عنوان درس

نظری

عملی

هم نیاز

1

پایه

ریاضی 6

3

   

2

عمومی

زبان عمومی

3

   

3

اصلی

شیمی آلی 2

2

   

4

اصلی

شیمی تجزیه 2

2

   

5

اصلی

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

 

2

شیمی تجزیه 2

6

اصلی

آزمایشگاه شیمی آلی 2

 

1

شیم آلی 2

7

پایه

فیزیک مکانیک

2

 

ریاضی 6

8

پایه

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

 

1

فیزیک مکانیک

9

عمومی

اخلاق اسلامی

2

   
   

جمع

   

18 واحد

 ترم سوم :

ردیف

نوع درس

عنوان درس

نظری

عملی

پیش نیاز

هم نیاز

1

اصلی

ریاضی 7

2

 

ریاضی 6

 

2

عمومی

وصایای امام ره

1

     

3

تخصصی

ترمودینامیک

2

   

ریاضی 7

4

تخصصی

صنایع شیمیایی

2

     

5

تخصصی

اصول سرپرستی

2

     

6

تخصصی

انتقال حرارت

2

   

ترمودینامیک

7

تخصصی

کارگاه انتقال حرارت

 

1

 

انتقال حرارت

8

عمومی

تربیت بدنی

 

1

   

9

تخصصی

مکانیک سیالات

2

   

ریاضی 7

10

تخصصی

کارگاه مکانیک سیالات

 

2

 

مکانیک سیالات

   

جمع واحدها

   

17

 

ترم چهارم :

ردیف

نوع درس

عنوان درس

نظری

عملی

پیش نیاز

هم نیاز

1

تخصصی

تصفیه آب

1

1

شیمی تجزیه 2

 

2

تخصصی

موازنه مواد و  انرژی

2

 

ترمودینامیک

 

3

تخصصی

شیمی نفت و پلیمر

2

 

شیمی آلی 2

 

4

تخصصی

کارگاه شیمی نفت و پلیمر

 

1

 

شیمی نفت و پلیمر

5

تخصصی

ماشین آلات صنایع شیمیایی

2

   

صنایع شیمیایی

6

تخصصی

کارگاه ماشین آلات

 

1

 

ماشین آلات صنایع شیمیایی

7

اصلی

شیمی معدنی

2

 

شیمی عمومی

 

8

اصلی

آزمایشگاه شیمی معدنی

 

1

آز شیمی عمومی 2

شیمی معدنی

9

تخصصی

اصول عملیات واحد

2

 

انتقال حرارت – مکانیک سیالات

 

10

تخصصی

کارگاه اصول عملیات واحد

 

2

 

اصول عملیات واحد

   

جمع واحدها

   

17 واحد

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ترم پنجم :

ردیف

نوع درس

عنوان درس

نظری

عملی

پیش نیاز

هم نیاز

1

تخصصی

اصول مقدمات و اندازه گیری

2

 

مکانیک سیالات- انتقال حرارت

 

2

تخصصی

کارگاه اصول مقدمات

 

2

 

اصول مقدمات

3

تخصصی

کارآموزی

 

2

تعداد واحد پاس کرده بالای 60

 

4

تخصصی

کارآفرینی و پروژه

1

1

   

5

اصلی

زبان فنی

2

 

زبان عمومی

 

6

عمومی

معارف قرآن کریم

1

     

7

اصلی

کاربرد کامپیوتر در صنایع شیمیایی

1

1

مبانی کامپیوتر

ریاضی 7

8

اصلی

شیمی فیزیک

3

 

ترمودینامیک

 

9

اصلی

آزمایشگاه شیمی فیزیک

 

1

آز شیمی عمومی 2

شیمی فیزیک

10

اختیاری

آشنایی با دفاع مقدس

2

     
   

جمع واحدها

   

19 واحد