• احکام شرعی

  احکام وضو

  → وضو                                                                                                 احکام وضوی جبیره ← احکام وضو مسأله ۲۹۸ ـ کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن خیلی شک می‏ کند، باید به شک خود اعتنا نکند.مسأله ۲۹۹ ـ اگر شک کند که وضوی او باطل شده یا نه، بنا می‏ گذارد که وضوی او باقی است، ولی اگر بعد از بول استبراء…

 • احکام شرعی

  وضو

  → احکام ظرف‌ها                                                                                                احکام وضو ← وضو مسأله ۲۳۵ ـ در وضو واجب است صورت و دست‌ها را بشویند، و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند.مسأله ۲۳۶ ـ درازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‏آید تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می‏ گیرد باید شسته شود،…

 • احکام شرعی

  احکام ظرف‌ها

  → مطهّرات                                                                                                              وضو ← احکام ظرف‌ها مسأله ۲۲۶ ـ ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، آشامیدن و خوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطوبتی موجب نجاستش شده باشد حرام است، و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کنند.…

 • احکام شرعی

  مطهّرات

  → احکام نجاسات                                                                                              احکام ظرف‌ها ← مطهّرات مسأله ۱۴۲ ـ دوازده چیز نجاست را پاک می‏ کند، و آنها را مطهّرات گویند: اوّل: آب، دوّم: زمین، سوّم: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقلاب، ششم: انتقال، هفتم: اسلام، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف شدن عین نجاست، دهم: استبراءِ حیوان نجاست‌خوار، یازدهم: غائب شدن مسلمان، دوازدهم: خارج شدن خون از ذبیحه. و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل…

 • احکام شرعی

  احکام نجاسات

  → نجاسات                                                                                                                 مطهّرات ← احکام نجاسات مسأله ۱۲۹ ـ نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. بلکه ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در غیر فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام، و آب کشیدن واجب است.مسأله ۱۳۰…

 • احکام شرعی

  نجاسات

  → احکام تخلّی                                                                                                      احکام نجاسات ← نجاسات مسأله ۸۰ ـ نجاسات ده چیز است: اوّل و دوم: بول و غائط. سوّم: منی. چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوک. هشتم: کافر. نهم: شراب. دهم: عرق حیوان نجاست‌خوار. ۱، ۲ ـ بول و غائط: مسأله ۸۱ ـ بول و غائط انسان و هر حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده دارد…

 • احکام شرعی

  احکام تخلّی

  → احکام آب‌ها                                                                                                   نجاسات ← احکام تخلّی مسأله ۵۳ ـ واجب است انسان وقت تخلّی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی که مکلّف‌اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه و بچه اگر ممیز باشند یعنی خوب و بد را می‌فهمند، بپوشاند، ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.مسأله…

 • احکام شرعی

  احکام آب‌ها

  → احکام طهارت                                                                                              احکام تخلّی ← احکام آب‌ها مسأله ۴۴ ـ آب مضاف که معنی آن در مسأله (۱۳) گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.مسأله ۴۵ ـ آب مضاف اگرچه به مقدار کر باشد، اگر ذرّه‌ای نجاست به آن برسد نجس می‌شود، ولی چنانچه از بالا روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس…

 • احکام شرعی

  احکام طهارت

    → احکام تقلید                                                   احکام آب‌ها ← احکام طهارت آب مطلق و مضاف مسأله ۱۳ ـ آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به‌قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب مطلق است، و آن بر پنج قسم است: اوّل: آب کر. دوّم: آب قلیل. سوّم: آب جاری. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه. ۱…

 • احکام شرعی

  احکام تقلید

                                                                           احکام طهارت←   احکام تقلید مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام…