• خودرو,  ریاضی,  سیالات,  شیمی,  فیزیک,  مکانیک

    ترمودینامیک

    ترمودینامیک ترمودینامیک علم مطالعه گرما و انرژی است. در دل این علم، قوانینی وجود دارند که می‌توانند نحوه انتقال انرژی در اتم‌ها، گردبادها و حتی سیاه‌چاله‌ها را توصیف کنند. قانون اول ترمودینامیک توضیح می‌دهد که چرا انرژی نمی‌تواند به وجود بیاید یا از بین برود. همچنین این قانون، تبدیل شدن انرژی به شکل‌های مختلف را توضیح می‌دهد. این در حالی است که قانون دوم ترمودینامیک، مسیر اتفاق افتادن یک فرآیند را پیش‌بینی می‌کند. قانون دوم، مکانیزم کارکرد کیهان را به ما نشان می‌دهد و یادآوری می‌کند که روزی دنیا به پایان خواهد رسید. انتقال انرژی انرژی، قابلیت انجام کار است. انر‌ژی‌های یک سیستم، شامل انرژی پتانسیل، درونی و جنبشی هستند.…

  • ریاضی

    اتحادهای مهم ریاضی دبیرستان

    اتحادهای مهم ریاضی دبیرستان 1-اتحاد مربع مجموع دو جمله‌ای   (a + b)2 = a2+ 2ab + b2 2-اتحاد مربع تفاضل دو جمله‌ای a – b)2 = a2 – 2ab + b)   3-اتحاد مزدوج (a+b)(a-b) = a2 – b2   4- اتحاد جمله مشترک x+a) (x+b) = x2 + (a+b) x + ab)     5-اتحاد فیل و فنجون (تفاضل و مجموع مکعب دو جمله‌ای)   (a3 – b3) = (a – b) (a 2 + ab + b 2) (a3 + b3) = (a+b) (a 2 – ab + b 2) 6- اتحاد مکعب دو جمله‌ای (a+b) 3 = a 3 + 3a2b + 3ab2 + b3 (a-b) 3 = a 3 – 3a 2b +3ab 2 – b 3 7- مربع سه جمله ای a+b+c)2=a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac…