• زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی (پرسش و پاسخ در مورد ساعت)

  آموزش زبان انگلیسی (پرسش و پاسخ در مورد ساعت) این یک ساعت است. .This is a clock آن یک صفحه دارد. .It has a face آن دو عقربه دارد. It has two hands ساعت چند است؟ ?What time is it ساعت هشت است. .It is eight o’clock این یک ساعت است. .This is a watch آن یک صفحه و دو عقربه دارد. .It has a face and two hands ساعت چند است؟ ?What time is it ساعت دوازده است. .It is twelve o’clock ساعت چند است؟ ?What time is it ساعت یازده است. .It is eleven o’clock ساعت چند است؟ ?What time is it now ساعت یک ربع به چهار…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی(برخی مکالمات روزمره در زبان انگلیسی)

  برخی مکالمات روزمره در زبان انگلیسی 1-آب و هوای اصفهان چه چوریه؟ (مثل چیه؟ like یعنی مثل) ?What’s the weather like in Isfahan 2-آپارتمان در منطقه ناامنی از شهر واقع شده بود. .The apartment was in a dangerous neighborhood 3-آدم باید سعی کند دروغ نگوید. .One should try not to tell a lie 4-آسانسور خراب است. باید از پله ­ها برویم. .The elevator is out of order .We have to take the stairs 5-آسمان دارد صاف می ­شود. (ابرها دارند کنار می ­روند) .The clouds are lifting 6-آشپزی بلدی؟ رانندگی – تایپ کردن – اتوکشیدن … بلدی؟ Can you cook ?Drive, type, iron 7-آلودگی هوای تهران جدیه .Air pollution in…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی(جملات ساده در زبان انگلیسی)

  صبح بخیر                                             .Good morning حال شما چه طور؟                                          ?How are you خیلی خوبم، متشکرم.                       .Very well, thank you او (دختر) یک دانش آموز است.                 .She is a student=she’s a student او (پسر) یک دانش آموز است. .He is a student=he’s a student او یک معلم است. .She is a…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی(ترتیب صحیح اجزای جمله)

  برای ساختن یک جمله صحیح و با معنی، اجزای جمله باید به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بگیرند. تعریف جمله: مجموعه ای از لغات که فاعل و فعل دارد و معنا و مفهومی را می رساند. مثال : .He is a teacher .The car broke down انواع جمله از نظر مفهوم : 1- جمله خبری: که با فاعل و فعل شروع می شود. مثال : فعل – فاعل .Tom called me yesterday فعل – فاعل .She comes from India 2- جمله پرسشی: که با فعل کمکی و بعد فاعل آغاز می شود. مثال: فاعل – فعل کمکی  ?Are you studying at the moment فاعل – فعل کمکی  ?Did he…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی(اسم ها در زبان انگلیسی)

  اسم ها در زبان انگلیسی تعریف : اسم کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز . شخص و یا مکان بکار می رود.مثال : … Book – Ali – Home – Ahmad – Helena – Mother – Tatiana – Michael  بعضی از اسامی در زبان انگلیسی مرکب(Compound Noun ) هستند مثل : Note + book                                 Tea + potWork + man                                 Step + motherCoal + mine                                 Address + book انواع اسم ها  (Kinds of Nouns  ) در زبان انگلیسی چهار نوع هستند : اسم عام (Common Noun)اسم خاص  (Proper Noun)اسم معنی (Abstract Noun)اسم جمع (Collective Noun) اسم عام : اسمی است که در میان عده ای از اشیاء اشخاص و مکان…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی(سلام و احوالپرسی و خداحافظی در انگلیسی)

  برای سلام کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می شود. در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا Hello رایج تر است اما در امریکای شمالی و کانادا Hi بیشتر به کار می رود. برای احوالپرسی رایج ترین عبارت How are you می باشد. امریکایی ها خیلی وقت ها از عبارت How are you doing (چطوری ؟ حالت چطوره ؟) استفاده می کنند. A: Hi, Jason ? B: Hi, Ben. How’re you doing A: Fine, thanks هنگامی که دو نفر به همدیگر معرفی می شوند در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می کنند لیکن در موقعیت های رسمی…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی (لغات مهم در مورد مدرسه و دانشگاه)

  Preschool پیش دبستانی Kindergarten کودکستان Primary school ابتدایی (5 الی 11 ساله) Elementary school. ابتدایی First grade پایه اول ابتدایی (کلاس اول) Fifth grade کلاس پنجم Middle school دوره میانی یا راهنمایی Sixth grade کلاس ششم High school دبیرستان Apply to colleges / universities دانشگاه شرکت کردن Send in your application / submit your application درخواست پذیرش کردن Get good grades نمرات خوبی گرفتن Get a scholarship / be awarded a scholarship بورسیه گرفتن Take classes / take courses انتخاب واحد کردن Take notes یادداشت برداری کردن Giving the lecture سخنرانی کردن Give presentations / make presentations ارائه تدریس Do research تحقیق کردن Write an essay / an assignment /…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی(لوازم آشپزخانه به انگلیسی)

  کباب پز        Barbecue        در باز کن  Bottle opener منقل  Brazier کباب پز  Broiler قوطی باز کن  Can opener         قوطی سوراخ کن  Can puncher          سری قوطی های آشپزخانه  Canister set                   دستگیره   Catch                زغال چوب   Charcoal           قهوه جوش   Coffee boiler                  ملاقه   Dipper            جا ظرفی   Dish drainer              دستمال ظرف خشک کن   Dish towel  ماشین ظرفشوئی  Dish washing machine  …

 • زبان انگلیسی

  دست نوشته های قشنگ انگلیسی با ترجمه

  آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد. You will reap what you plant in your minds farm ————————————— اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد. If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you ————————————— آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافت هيچ روزي از امروز با ارزشتر نيست Who looses today, won’t find tomorrow There is nothing important as today ————————————— یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد      بگرد راه حلش را…

 • زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی (برخی واژه های مهم در زبان انگلیسی)

  مسئله ، مشکل                                        problem هیچ چیز                                              anything اشتباه ، مسئله ، مشکل                                 wrong فقط ، درست                                                 just تعطیلی ، تفریح                       …